Home

Drs. Evelien A.H. van Melle-Baaijens volgde de algemene en psychiatrische verpleegkundige opleiding en was als zodanig vele jaren werkzaam. Zij studeerde daarna theologie en filosofie in Amsterdam en volgde de postdoctorale opleiding contextuele hulpverlening. Zij werkte als leidinggevende in diverse zorginstellingen en was als docent en supervisor verbonden aan Hogescholen in Alkmaar, Zwolle en Amsterdam. Samen met haar brede ervaring als geestelijk verzorger vormt dit de basis van haar aanbod.

Met de start van haar bedrijf kwamen nieuwe krachten vrij.  De naam en logo geven aan waar haar aanbod  sinds 2007 op focust:  zorg (en) voor een nieuw perspectief, ook in het leven van anderen.De geopende deur in het logo van Zorg voor Perspectief staat ook voor de uitnodiging aan u.
Voelt u zich vrij om - geheel vrijblijvend -contact op te nemen

Evelien van Melle is gecertificeerd contextueel werker en lid van de Vereniging van Contextuele Werkers www.contextueelwerkers.nl. Zorg voor Perspectief volgt de richtlijnen van de VGVZ www.VGVZ.nl en de Vereniging voor Contextueel Werkers, gebaseerd op de principes van integriteit, respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid. ZVP is geregistreerd bij Gcoach, gids voor professionals op het communicatieve vlak., Zie www.gcoach.nl